Από την Αθήνα βρισκόμαστε 360 χιλιόμετρα

Από την Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε 245 χιλιόμετρα